Σχετικά

Εναλλακτική κίνηση για την Τήνο, εκτεθειμένη σε μέρος που το προσβάλλει ο άνεμος και ορατή από όλους

Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2020

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΗΝΟ

ΜΕΡΙΚΕΣ«ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ» ΓΙΑ ΜΙΑ «ΑΠΑΝΤΗΣΗ»

Από τον κύριο Απόστολο Σοφιαλίδη επικ. καθ. Νομικης Σχολής ΑΠΘ πήραμε το πιο κάτω κείμενό του,   για δημοσιευμένο κείμενο της "Ενεργειακής Κυκλάδων" στον τοπικό τύπο. 

Αξιοσημείωτο, μεταξύ άλλων, η πληροφορία που δημοσιεύεται, πρώτη φορά, για αιτήσεις μεταφορικών εταιρειών για χορήγηση «αδειών διέλευσης» μεγάλων και βαρέων φορτηγών οχημάτων στην Τήνο, από το λιμάνι της Χώρας μέχρι τη θέση «Πράσσα – Πολέμου Κάμπος», από 28.09.2020 μέχρι 09.10.2020 (δηλαδή για 12 μέρες) για τη μεταφορά ανεμογεννητριών της παραπάνω εταιρείας. 

Ο τίτλος και υπότιτλος του κειμένου είναι του κυρίου Σοφιαλίδη, η επιλογή της φωτογραφίας του "Ξ". 

Φωτογραφία από το "Τήνος κατά των ανεμογεννητριών" Στις 18.09.2020 δημοσιεύθηκε στο «TinosToday» κείμενο (με ημερομηνία συντάξεως 12.09.2020) που υπογράφει για λογαριασμό της εταιρείας «Ενεργειακή Κυκλάδων ΕΠΕ» ο κ. Ιωάννης Σ. Στέφας (χωρίς άλλη ένδειξη για την ιδιότητά του και για τη σχέση του με την εταιρεία). Το κείμενο φέρεται ως «απάντηση» στο ψήφισμα που εξέδωσε η «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» στις 30.07.2020 για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην Τήνο, με αφορμή το γεγονός ότι η παραπάνω εταιρεία άσκησε στα τέλη Ιουνίου 2020 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Σύρου αγωγή εναντίον εκατό (100) φυσικών προσώπων, για να υποστηρίξει την εγκατάσταση αιολικού πάρκου στη θέση «Πράσσα – Πολέμου Κάμπος» στην Τήνο. Με την «απάντησή της», η εταιρεία «Ενεργειακή Κυκλάδων ΕΠΕ» προσπαθεί να υποστηρίξει δημόσια την επιχειρηματολογία της αγωγής της.

 Τις τελευταίες μέρες, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ο Δήμος Τήνου πολιορκήθηκαν από αιτήσεις μεταφορικών εταιρειών για χορήγηση «αδειών διέλευσης» μεγάλων και βαρέων φορτηγών οχημάτων στην Τήνο, από το λιμάνι της Χώρας μέχρι τη θέση «Πράσσα – Πολέμου Κάμπος», από 28.09.2020 μέχρι 09.10.2020 (δηλαδή για 12 μέρες) για τη μεταφορά ανεμογγενητριών της παραπάνω εταιρείας. Λίγες μέρες νωρίτερα (στις 08.09.2020 και 10.09.2020), είχαν επιχειρηθεί εργασίες εγκατάστασης του ίδιου αιολικού πάρκου, με έκδοση «αστυνομικής απαγόρευσης κυκλοφορίας», χωρίς αποφάσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Τήνου.

 Είμαι νομικός, θα υποστηρίξω ως δικηγόρος στη δίκη εννέα (9) από τους εκατό (100) εναγόμενους και πιστεύω ακράδαντα ότι οι δίκες διεξάγονται με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, στις αίθουσες των αρμόδιων Δικαστηρίων και όχι με δημοσιεύματα στον Τύπο. Παρά ταύτα ή ίσως ακριβώς γι’ αυτούς τους λόγους, θέτω δημόσια τις ερωτήσεις που ακολουθούν, με αφορμή το περιεχόμενο της παραπάνω «απαντήσεως» της ενάγουσας εταιρείας «Ενεργειακή Κυκλάδων ΕΠΕ».

 Η εν λόγω εταιρεία εμφανίζει ως «σεβασμό προς την τοπική κοινωνία» τη διαδικασία που όφειλε να τηρήσει κατά νόμο για την «αδειοδότηση του έργου της» (σε σχέση με αποφάσεις του πρώην Δήμου Εξωμβούργου και της πρώην Νομαρχίας Κυκλάδων)και αξιώνει για το λόγο αυτό «εκτίμηση» και «επιβράβευση» από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ επικαλείται εκκρεμείς «ποινικές δικογραφίες» και αντίγραφα από το Ηλεκτρονικό Βιβλίο Αδικημάτων και Συμβάντων του Αστυνομικού Τμήματος Τήνου. Δεν γνωρίζω ακόμη αν οι σχετικές με τα παραπάνω ζητήματα διαδικασίες τηρήθηκαν πλήρως και όπως έπρεπε. Η έρευνά μου συνεχίζεται. Θέλω όμως να σημειώσω και να ρωτήσω τα εξής: Αν η εταιρεία δείχνει πράγματι «σεβασμό προς την τοπική κοινωνία», γιατί απαξίωσε να απαντήσει στην «αναφορά και αίτηση» σαράντα έξι (46) Ελλήνων Πολιτών και κατοίκων Καρδιανής Τήνου προς την Ελληνική Αστυνομία, η οποία κατατέθηκε στις 28.08.2020 και κοινοποιήθηκε στην ίδια στις 29.08.2020; Γιατί αρνήθηκε να γνωστοποιήσει στους αιτούντες ακόμη και το όνομα και την ηλεκτρονική διεύθυνση του νομίμου εκπροσώπου της; Γιατί, αντ’ αυτών, υπέβαλε στις 04.09.2020 «αίτηση» (αγνώστου περιεχομένου) στο Αστυνομικό Τμήμα Τήνου, το οποίο, την ίδια μέρα, συνέταξε «αναφορά», ακολούθως δε προέκυψε η από 08.09.2020 «αστυνομική απαγόρευση κυκλοφορίας»; Και γιατί εμπλέκει την Ελληνική Αστυνομία στην εκκρεμή δικαστική υπόθεση και στην ιδιωτική επιχειρηματική δραστηριότητά της;

 Σε σχέση με όσα υποστηρίζει «από περιβαλλοντικής πλευράς» για το συγκεκριμένο αιολικό πάρκο, ώστε να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι αυτό «έχει το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα», δεν είναι δυνατό να μην αναρωτηθώ δημόσια: Τι θα πει «μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα»; Αν αυτό αποτελεί, κατ’ απόλυτη εκτίμηση, καταστροφή, αλλά, κατά σχετική ή συγκριτική εκτίμηση, τη μόνη «δυνατή» για την εγκατάσταση και λειτουργία του συγκεκριμένου «έργου» στη συγκεκριμένη θέση, μπορεί να γίνει αυτό αποδεκτό με βάση την ισχύουσα νομοθεσία; Μια επίσκεψη στο χώρο του «έργου», είναι αρκετή για να πείσει και τον πιο δύσπιστο για τη συντελούμενη καταστροφή του τοπίου.

 Αν η ενάγουσα εταιρεία πιστεύει πράγματι ότι η προσφυγή στη Δικαιοσύνη (λ.χ. με την άσκηση της αγωγής της) αποτελεί «ελάχιστο μέσο προστασίας» για κάθε Έλληνα Πολίτη και όχι μόνο για την ίδια. Αν πιστεύει πράγματι στο διάλογο και στις δικαστικές αποφάσεις. Αν δεν έχει σκοπό να δημιουργήσει τετελεσμένα γεγονότα, ώστε να μη δώσει καμία δυνατότητα στους εναγόμενους (και σε όσους ακόμη έχουν έννομο συμφέρον να ακουσθούν) να αμυνθούν και να διατυπώσουν τους ισχυρισμούς τους ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου. Αν δεν άσκησε την αγωγή ως απειλή και προσχηματικά, αλλά για να υποστηρίξει τα επίδικα δικαιώματά της ιδιωτικού δικαίου και γι’ αυτό δεν έχει σκοπό να παραιτηθεί από αυτήν και από κανένα αίτημά της. Αν ισχύουν πράγματι όσα υποστηρίζει για όλ’ αυτά στην «απάντησή» της. Δεν μπορώ να μην αναρωτηθώ και πάλι δημόσια: Γιατί δεν περιμένει την απόφαση του Δικαστηρίου; Αφού παραδέχεται δημόσια ότι, μετά την άσκηση της αγωγής της, εκκρεμεί δικαστική κρίση για την ύπαρξη ή ανυπαρξία των «δικαιωμάτων της», τα οποία επικαλείται στην «απάντησή» της, γιατί στην πράξη επιχειρεί να επιβάλει τις απόψεις της με τη βία ή με τη «διοικητική οδό», χωρίς να περιμένει την έκδοση δικαστικής αποφάσεως; Αφού επικαλείται ότι έχει «αναφαίρετο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα να απευθύνεται στα Ελληνικά Δικαστήρια», γιατί δεν δείχνει κανέναν σεβασμό απέναντι στα Δικαστήρια αυτά, ενώ, παράλληλα, αγνοεί τα αντίστοιχα δικαιώματα όλων των υπολοίπων ανθρώπων; Αφού παραδέχεται ότι η «αποδοχή ή η απόρριψη της αγωγής της τελεί υπό την κρίση του Δικαστηρίου, υπό το πρίσμα των εκατέρωθεν ισχυρισμών και προσαγόμενων αποδεικτικών μέσων», γιατί προσπαθεί να προλάβει την απόφαση του δικαστηρίου και να επιβάλει τις απόψεις και τα συμφέροντά της, χωρίς να δοθεί καμία απολύτως δυνατότητα στους εναγόμενους να προβάλλουν τους ισχυρισμούς τους και να προσκομίσουν αποδεικτικά μέσα, όπως έχουν το αναφαίρετο δικαίωμα, υπέρ του οποίου κόπτεται; Όπως και καμία αντίστοιχη δυνατότητα και σε όλους τους άλλους που έχουν έννομο συμφέρον;

 Η ίδια ισχυρίζεται με την αγωγή της ότι το σύνολο σχεδόν της τοπικής Κοινωνίας της Τήνου «αντιδρά» στο «έργο της». Χαρακτηρίζει όμως τους εναγόμενους «όχλο». Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι στις 18.09.2020 κατατέθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Σύρου πρόσθετη παρέμβαση είκοσι πέντε (25) φυσικών προσώπων και ενός σωματείου υπέρ τριών (3) συγκεκριμένων εναγομένων κατοίκων της Καρδιανής Τήνου, με αίτημα την απόρριψη της αγωγής. Υποστηρίζουν συγχωριανούς τους, εναντίον των οποίων στράφηκε δικαστικά η ως άνω εταιρεία. Και είχαν το δικαίωμα να το κάνουν. Δεν έχουν και το αναφαίρετο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα να προβάλλουν τους ισχυρισμούς τους στο Δικαστήριο και να προσκομίσουν σ’ αυτό αποδεικτικά μέσα, για να πετύχουν την απόρριψη της αγωγής;

 Αν δικαιωθούν από το Δικαστήριο σε λίγους μήνες, αλλά στο μεταξύ έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του επίμαχου αιολικού πάρκου και η καταστροφή, τι θα γίνει; Για χρηματικές αποζημιώσεις θα συζητούμε, και πολύ μεγάλες μάλιστα; Ο τόπος και τα μνημεία της φύσης και της μακραίωνης ανθρώπινης παρουσίας σ’ αυτόν, η κληρονομιά τους, θα μπορέσουν ποτέ να αποκατασταθούν; Δεν θα περιμένουμε να κρίνει το Δικαστήριο με τη νόμιμη διαδικασία; Δεν μιλούμε για σεβασμό στη Νομιμότητα και στη Δικαιοσύνη; Και στον Ελληνικό Λαό, από τον οποίο, κατά το Ελληνικό Σύνταγμα, πηγάζει κάθε εξουσία;

 

Θεσσαλονίκη, 19 Σεπτεμβρίου 2020

Απόστολος Σοφιαλίδης

επίκ. καθ. Νομικής Σχολής ΑΠΘ, δικηγόρος

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ

Φωτογραφία αρχείου από την Εφυν

 Δημήτρης Κανελλόπουλος στην EFYN.GR

Σήμερα ο πρωθυπουργός της Ελλάδας (και όχι της Αθήνας) κ. Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχτεί τον πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας (και όχι των Σκοπίων) κ. Ζόραν Ζάεφ.

Προπομπός της συνάντησης η επική δήλωση του Ζόραν Ζάεφ στο euronews ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης «έδωσε μάχες για εμάς, μάχες για το ευρωπαϊκό μας μέλλον. Όσα έχει κάνει απόταν έγινε πρωθυπουργός της Ελλάδας είναι μόνο θετικά».

Μέσα από τις πάντοτε φιλόξενες και αγαπημένες στήλες του efsyn.gr θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια:  

 • Στους ακροδεξιούς.
 • Στους Μακεδονομάχους.
 • Στους πολιτικούς της αντρικής σχολής και ειδικά στον κύριο Αντώνη Σαμαρά.
 • Στον κ. Αδωνι Γεωργιάδη και την κ. Ευγενία Μανωλίδου για τις καταπληκτικές τουε φωτογραφίες από το συλλαλητήριο στο Instagram.
 • Στον ΣΚΑΪ.
 • Στο Βεργίνα TV.
 • Στο σύνθημα «Η Μακεδονία είναι μία και μόνο ελληνική».
 • Στην Αφροδίτη Μάνου.
 • Στον Μίκη Θεοδωράκη για τον «αριστερόστροφο φασισμό».
 • Στον στρατηγό Γλεντζέ.
 • Στον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Άνθιμο.
 • Στον Φράγκο Φραγκούλη.
 • Στην Επιτροπή για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Βλαχόφωνων Ελλήνων.
 • Στην Ελεύθερη Ωρα.
 • Στον Πέτρο Γαϊτάνο που ψέλνει πολύ ωραία τον εθνικό ύμνο στα συλλαλητήρια.
 • Στην Βίκυ Χατζηβασιλείου που έβρισκε στο συλλαλητήριο τη «Φωνή λαού, οργή Θεού»!
 • Στο άσμα «Μακεδονία ξακουστή».
 • Στον Αρκά που έβαζε τον ένα στο σκίτσο του να λέει «Εμείς δεν κατεβαίνουμε σε διαδηλώσεις» για το συλλαλητήριο με τον δεύτερο να του απαντά «γι' αυτό κυβερνούν ακόμα αυτοί που κατέβαιναν».
 • Στον Αντώνη Ρέμο που ζητούσε δημοψήφισμα.
 • Στον Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ που βροντοφώναζε «Όχι στην κίβδηλη Συμφωνία των Πρεσπών» και απηύθυνε κάλεσμα «Όλοι στο Σύνταγμα».
 • Στον βουλευτή Κυρανάκη που έλεγε πως «η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μια εθνική ήττα που πλήγωσε όλους τους Έλληνες» και πως «η Νέα Δημοκρατία εξελέγη στην κυβέρνηση για να τη διορθώσει, όχι για να την υπερασπιστεί».

Συλλυπητήρια. Ειλικρινή. Πού χαθήκατε αλήθεια; 


Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2020

Xούντα πάλι στην Τήνο: Aπαγορευση κυκλοφορίας αύριο σε ολους τους δρομους γιά την εγκατασταση αιολικου πάρκου

 


Από Διονύση Παπαδόπουλο  στο  anemosantistasis

Γεμίζει παλι ή Τήνος μέ πρασινους Απετζηδες,Μπετατζηδες και Ματατζήδες για νά μπεί ή ρημάδα ή σβούρα 

Μαζί τους και ο σβουρο-επενδυτής που περιμένει νά παλουκωθει επιτελους τό βουνο για νά αρχίζει νά γυρίζει η σαβουροσβουρα και να πάρει τά φράγκα απο την Ε.Ε και την ΔΕΗ.

  

Η παράλογη και εκφοβιστική αγωγή της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ κατά 100 (!) κατοίκων δεν στάθηκε ικανή να πτόησει τους Τηνιακούς. Πολίτες ενωμένοι ειρηνικά και αποφασιστικά, βρέθηκαν στο βουνό από νωρίς το πρωί και τα μηχανήματα δεν ανέβηκαν για την σκυροδέτηση της τελευταίας βάσης.

 Αυτή τη φορά μάλιστα, οι επενδυτές, δεν δίστασαν να προκαλούν με την παρουσία τους στο σημείο, προσπαθώντας αρκετές φορές να δημιουργήσουν -ανεπιτυχώς- τεχνητή ένταση, εξαπολώντας κατηγορίες τόσο προς τους διαδηλωτές όσο και κατά των εκπροσώπων της δημοτικής αρχής και του Δημάρχου Τηνου που ήταν παρόντες.

 Παρ'όλα αυτά, η πολιτεία όχι μόνο αδιαφορεί επιδεικτικά αλλά και με απροκάλυπτο τρόπο, συμβάλλει στην εκπλήρωση των εργασιών, προσφέροντας "προς ενοικίαση" τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία σε ρόλο σεκιούριτι, εξυπηρετεί τα συμφέροντα των "πράσινων" επενδυτών.

 Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση, την Πέμπτη 10/09 προβλέπεται νέα προσπάθεια σκυροδέτησης η οποία συνοδεύεται από αδιανόητες απαγορεύσεις κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της περιοχής..!

 Την Πέμπτη (10-09-2020), και κατά τις ώρες από 06:00 έως 19:00, απαγορεύεται η κυκλοφορία οχημάτων και πεζών στη νήσο Τήνο, λόγω εργασιών για την εγκατάσταση αιολικού πάρκου.

 Συγκεκριμένα:

α) Στην επαρχιακή οδό Τήνου – Πανόρμου από το ύψος της εισόδου του οικισμού των Υστερνίων έως και την διασταύρωση αυτής με την επαρχιακή οδό Καλλονής – Πλατιών και

 β) Καθ’ όλο το μήκος της χωμάτινης οδού, η οποία άρχεται από τη θέση «Μύλοι» και καταλήγει στην περιοχή Πράσσα –Κάμπος Πολέμου.

 Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από την επαρχιακή οδό

Καλλονής – Πλατιών.

 

 Νέο ραντεβού έδωσαν για αύριο οι κάτοικοι του ελληνογαλατικου νησιού για να σταματήσουν τις μπετονιέρες, θα υπαρξει καί χύτρα μέ τό μαγικό φίλτρο της εξέγερσης..

 Τα βουνά δεν είναι για επενδύσεις αλλά για ωραίες αναμνήσεις !

 

 

Σάββατο, 29 Αυγούστου 2020

8oΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΝΟΥ


ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Συνεχίζετε, σήμερα Σάββατο 29/8, η δευτερη μέρα του 8ου αντιφασιστικού Φεστιβάλ Τήνου. Για 8η χρονιά, σε πείσμα αρχών και εξουσιών, το αντιφασιστικό φεστιβάλ παρουσιάζει εξαιρετικές εκδηλώσεις, που αξίζει να τις παρακολουθήσουμε.  Διαβάζουμε από την πρόσκληση των νέων, και σε ηλικία και σε συμμετοχή, διοργανωτών του φεστιβάλ:

"Απέναντι στον φασισμό, απέναντι στης φύσης τη λεηλασία, απέναντι στη κρατική καταστολή, απαντάμε ηχηρά. Απαντάμε αλληλέγγυα, συλλογικά, αυτοοργανωμένα. Όσο τα σύνορα κλείνουν, αρνούμαστε να μας κρύψουν τον ουρανό. Όσο οι ανεμογεννήτριες υψώνονται, αρνούμαστε να μας κρύψουν τον ήλιο. Στην προσπάθεια μας να γκρεμίσουμε κάθε φυλακή που χτίζεται μέσα μας και γύρω μας,διοργανώνουμε ένα τριήμερο αντιφασιστικό φεστιβάλ για μικρούς και μεγάλους. Πιστεύουμε στα παιδιά, στη δύναμη της μουσικής, του θεάτρου, του διαλόγου, πιστεύουμε στην ελευθερία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.

Στις 28,29 και 30 Αυγούστου 2020 σε καλούμε να συζητήσεις, να τραγουδήσεις, να χορέψεις, να εκφραστείς, να σταθείς ψηλότερα από τον εαυτό σου, να συμμετάσχεις στο 8ο Αντιφασιστικό φεστιβάλ Τήνου!"
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 - ΘΕΑΤΡΑΚΙ ΞΙΝΑΡΑΣ

18:00 -«Ηρακλής Πουά – Ροζ» - GENDERHOOD

Βιωματικό εργαστήρι για την ισότητα, για παιδιά 5-8 ετών                                   *περιορισμένος αριθμός συμμετοχών

20:00- Προβολές ταινιών

- Ποιητική Performance – ΑλεξάνδραΕπίθετηκαιΠΙΕΒ (The Bad Poetry Social Club)

-LivesetbyReaktiv

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 - ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ

19:30 - «Σπίτι μου ο δρόμος;» -ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΠΙΕΣΜΕΝΟΥ - ΟΜΑΔΑ BOALITARIA

Συμμετοχικό δρώμενο, θέατρο forum

22:00- STANDUPCOMEDY -Αλέξανδρος Τιτκώβ και Οδυσσέας Μαυρομμάτης

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 - ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ (παράλληλες δράσεις)

18:30-«Πολύχρωμη γη» -Εξοικίωση με τη διαφορετικότητα

Διαδραστικό παιχνίδι,teambuilding, εικαστικές δημιουργίες για παιδιά

* περιορισμένος αριθμός συμμετοχών

19:00-Ανοικτή συνέλευση: «Τοπικοί αγώνες, Ενέργεια και Περιβάλλον».

                Στη συνέλευση θα συμμετέχουν συναγωνιστές απόΆγραφα, Σταγιάτες καιΚυκλάδες.

Σε όλες τις εκδηλώσεις θα τηρηθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.


Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2020

Νεκτάριος Αντωνόπουλος: "Τάμα στον άνεμο"

Θαλασσοταραχή στην Κολυμπήθρα

Νυκτερινό (3) 

Ξεκινά το Σάββατο 8 Αυγούστου, στην αίθουσα "Δια Χρόνος" (Νικ. Γύζη 5, στην Πόλη της Τήνου) η έκθεση ζωγραφικής,του πρωτοεμφανιζόμενου ταλαντούχου ζωγράφου Νεκτάριου Αντωνόπουλου. 
Η έκθεση θα διαρκέσει ως της 5 Σεπτέμβρη. Ώρες λειτουργίας Τρίτη και Πέμπτη:20.00-23.00, Σάββατο και Κυριακή: 10.00-14.00 και 19.00-23.00

 Αξίζει να την επισκεφτούμε