Σχετικά

Εναλλακτική κίνηση για την Τήνο, εκτεθειμένη σε μέρος που το προσβάλλει ο άνεμος και ορατή από όλους

Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

Πως κινήθηκαν οι ψηφοφόροι της Λαϊκής Συσπείρωσης και του Κοινού Τηνίων την Β' Κυριακή - Μια υποθετική ανάλυση


 

Εισαγωγή


Μετά την 25η του Μάη, πολύς λόγος γίνεται για το τι ψήφισαν οι ψηφοφόροι των συνδυασμών ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και ΚΟΙΝΟ ΤΗΝΙΩΝ στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών. Ο αριθμός τους (566) ήταν οριακά ικανός να ανατρέψει την διαφορά που είχαν οι δύο μονομάχοι στον πρώτο γύρο (474). Στην περίπτωση που οι δύο νέοι συνδυασμοί δεν συμμετείχαν στις δημοτικές εκλογές και ακόμη και αν το 100% των ψηφοφόρων τους αποφάσιζε να ψηφίσει τον συνδυασμό που ήρθε δεύτερος στον πρώτο γύρο, θα τον έφερναν στην πρώτη θέση με μια διαφορά μόλις 92 ψήφων. 

Συμπερασματικά η κατάταξη των δύο μονομάχων στον πρώτο γύρο των εκλογών δεν μπορεί να οφείλεται στην συμμετοχή των δύο νέων συνδυασμών. Ας δούμε όμως πως κινήθηκαν τελικά οι 566 αυτοί ψηφοφόροι την δεύτερη Κυριακή των εκλογών. Η μέθοδος που θα ακολουθήσουμε είναι καθαρά μαθηματική – στατιστική και τα αποτελέσματά της μπορούν να εκληφθούν μόνο ως μια προσεγγιστική εικόνα της πραγματικής κίνησης των ψηφοφόρων αυτών.

Μέθοδος

Αρχικά συγκεντρώθηκαν τα αναλυτικά αποτελέσματα ανά εκλογικό κέντρο, για την πρώτη και την δεύτερη Κυριακή των εκλογών. (Τα στοιχεία πάρθηκαν από το ιστολόγιο του Πρωτοδικείου Σύρου)Στην συνέχεια υπολογίστηκε η μεταβολή από την Α' Κυριακή στην Β' Κυριακή για το σύνολο των ψηφοφόρων, για τους ψηφοφόρους του κάθε συνδυασμού αλλά και για τα λευκά και άκυρα ψηφοδέλτια ανά εκλογικό τμήμα.   Σύμφωνα με τις μεταβολές σε κάθε εκλογικό τμήμα, αυτά χωρίστηκαν σε τέσσερις κατηγορίες και αναλύθηκε η κίνησή των ψηφοφόρων τους ξεχωριστά για το κάθε ένα.

1. Πορτοκαλί εκλογικά τμήματα. 
Τα εκλογικά τμήματα όπου ο αριθμός ψήφων του συνδυασμού ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ μειώθηκε ή παρέμεινε σταθερός ενώ αντίθετα αυξήθηκε ο αριθμός των ψήφων του συνδυασμού ΤΟΛΜΑΜΕ ΜΑΖΙ. (255 και 256 Κάμπου, 264 Στενής, 266 Φαλατάδου και 272 Τήνου)


2. Μπλε εκλογικά τμήματα.
Τα εκλογικά τμήματα όπου αυξήθηκε ο αριθμός των ψηφοφόρων του συνδυασμού ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ενώ μειώθηκε ή παρέμεινε σταθερός ο αριθμός των ψηφοφόρων του συνδυασμού ΤΟΛΜΑΜΕ ΜΑΖΙ. (258 και 259 Καλλονής, 260 Καρδιανής, 263 Στενής, 265 Υστερνίων, 267 και 268 Πανόρμου, 269 Δύο Χωριών, 274 και 277 Τήνου και 279 Τριαντάρου)

3. Γαλάζια εκλογικά τμήματα.
Τα εκλογικά τμήματα όπου και οι δύο συνδυασμοί είχαν περισσότερες ψήφους από την Α' Κυριακή, με τον συνδυασμό ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ να καταγράφει μεγαλύτερη αύξηση από τον συνδυασμό ΤΟΛΜΑΜΕ ΜΑΖΙ.
Στο σημείο αυτό, για την εξέλιξη της μελέτης, έγινε μία απλοϊκή παραδοχή η οποία δίνει στα αποτελέσματα ένα περιθώριο λάθους το οποίο όμως θεωρούμε ότι είναι αρκετά μικρό. Υποθέτουμε ότι ανά εκλογικό τμήμα, οι μοναδικές μεταβολές στο τι επέλεξαν οι ψηφοφόροι την Β' Κυριακή είναι αυτές που φαίνονται σε αυτό το σχήμα ή ότι οι ψηφοφόροι των δυο πρώτων συνδυασμών που αποφάσισαν να αλλάξουν στρατόπεδο ήταν ισομοιρασμένοι.

Για κάθε εκλογικό κέντρο ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει, υπολογίστηκε το πλήθος των θετικών ψήφων (+), δηλαδή των ψήφων που αύξησαν το ποσοστό είτε ενός από τους δύο συνδυασμούς είτε των λευκών ή των άκυρων, καθώς και το πλήθος των αρνητικών ψήφων (-), δηλαδή των ψήφων που χάθηκαν είτε από κάποιο συνδυασμό είτε από τα λευκά ή άκυρα ψηφοδέλτια. Ο αριθμός μεταβολής των ψηφοφόρων προστέθηκε στις θετικές ψήφους αν ήταν αρνητικός (με την λογική ότι αυξήθηκε ο αριθμός αυτών που δεν πήγαν να ψηφίσουν) ή στις αρνητικές ψήφους αν ήταν θετικός (ο αριθμός όσων δεν πήγαν να ψηφίσουν μειώθηκε). Με τον τρόπο αυτόν σε κάθε εκλογικό τμήμα, το άθροισμα των αρνητικών ψήφων και των ψηφοφόρων των συνδυασμών ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και ΚΟΙΝΟ ΤΗΝΙΩΝ ισούται με τον αριθμό των θετικών ψήφων. 


Με απλές μαθηματικές πράξεις υπολογίστηκε το ποσοστό της “συνεισφοράς” των αρνητικών ψήφων (-) και των ψήφων των δύο νέων συνδυασμών στην θετική μεταβολή ψήφων (+). Με το ποσοστό αυτό υπολογίστηκε στην συνέχεια πόσο “συνεισέφεραν” σε απόλυτο αριθμό ψήφων, οι ψηφοφόροι των συνδυασμών ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και ΚΟΙΝΟ ΤΗΝΙΩΝ στην μεταβολή των ψήφων των δύο πρώτων συνδυασμών.
Οι δεκαδικοί αριθμοί που προήλθαν από τους υπολογισμούς στρογγυλοποιήθηκαν στην μονάδα, έτσι υπολογίστηκε πόσοι περίπου ψηφοφόροι των δύο νέων συνδυασμών ψήφισαν τους δύο πρώτους συνδυασμούς την Β' Κυριακή.Ακολουθούν τρία παραδείγματα, ένα για κάθε κατηγορία εκλογικού τμήματος.

Πορτοκαλί εκλογικό τμήμα – 255 Κάμπος

Στο εκλογικό τμήμα 255 του Κάμπου αυξήθηκε η δύναμη του συνδυασμού ΤΟΛΜΑΜΕ ΜΑΖΙ κατά 23 ψήφους και τα λευκά ψηφοδέλτια κατά 1. Επίσης 2 άτομα λιγότερα πήγαν να ψηφίσουν την Β' Κυριακή. Σύνολο 26 θετικές ψήφοι (+), δηλαδή 26 άτομα ψήφισαν ΤΟΛΜΑΜΕ ΜΑΖΙ ή λευκό ή δεν πήγαν να ψηφίσουν. Τα άτομα αυτά ήταν οι 22 ψηφοφόροι των συνδυασμών ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και ΚΟΙΝΟ ΤΗΝΙΩΝ συν τα 4 άτομα που δεν ψήφισαν ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ, δηλαδή οι αρνητικές ψήφοι (+).

Έτσι στην θετική μεταβολή των 26 ψήφων “συνεισέφεραν” οι αρνητικές ψήφοι κατά 15,38% και οι ψηφοφόροι των δύο νέων συνδυασμών κατά 84,62%. Έτσι μπορούμε να υποθέσουμε ότι αναλόγως μοιράστηκαν και οι 23 ψήφοι επιπλέον του συνδυασμού ΤΟΛΜΑΜΕ ΜΑΖΙ. Συνεπώς ένα ποσοστό 84,62% των νέων “πορτοκαλί” ψηφοφόρων προήλθαν από τους δύο νέους συνδυασμούς. Ο απόλυτος αριθμός ψηφοφόρων μετά την στρογγυλοποίηση υπολογίστηκε σε 19.

Μπλε εκλογικό τμήμα – 258 Καλλονή

Στο εκλογικό τμήμα 258 της Καλλονής, αυξήθηκε η δύναμη του συνδυασμού ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ κατά 1 ψήφο ενώ τα λευκά ψηφοδέλτια αυξήθηκαν κατά 2. Επίσης 19 λιγότερα άτομα πήγαν να ψηφίσουν την Β' Κυριακή. Σύνολο θετικών ψήφων 22. Αυτά τα 22 άτομα προήλθαν από τους 11 ψηφοφόρους του συνδυασμού ΤΟΛΜΑΜΕ ΜΑΖΙ που δεν τον ψήφισαν στον δεύτερο γύρο (αρνητικέ ψήφοι) και από τους 11 ψηφοφόρους των δύο νέων συνδυασμών.

Έχουμε λοιπόν μια “συνεισφορά” 50% των αρνητικών ψήφων και μια “συνεισφορά” 50% των ψηφοφόρων των δύο νέων συνδυασμών, στο σύνολο των 22 θετικών ψήφων. Θεωρούμε λοιπόν ότι οι μισοί από αυτούς που δεν πήγαν να ψηφίσουν, οι μισοί από αυτούς που ψήφισαν λευκό και οι μισοί από αυτούς που ψήφισαν ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ μόνο στον δεύτερο γύρο ήταν ψηφοφόροι που στον πρώτο γύρο ψήφισαν ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ή ΚΟΙΝΟ ΤΗΝΙΩΝ. 

Έτσι, από τα 1 άτομα περισσότερα που ψήφισαν ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ την Β' Κυριακή το 0,5 και τελικά με την στρογγυλοποίηση η μία αυτή ψήφος προήλθε από ψηφοφόρο των δύο νέων συνδυασμών.


Γαλάζιο εκλογικό τμήμα – 261 Κτικάδος

Στο εκλογικό τμήμα 261 του Κτικάδου και οι δύο πρώτοι συνδυασμοί αύξησαν τα ποσοστά τους. Ο συνδυασμός ΤΟΛΜΑΜΕ ΜΑΖΙ κατά 9 ψήφους και ο συνδυασμός ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ κατά 18 ψήφους. Επίσης αυξήθηκαν τα λευκά ψηφοδέλτια κατά 7. Τέλος 4 άτομα λιγότερα προσήλθαν στην κάλπη. Έχουμε λοιπόν ένα σύνολο θετικών ψήφων 38. Από την άλλη μεριά οι αρνητικές ψήφοι είναι μόνο 2, διότι βρέθηκαν στην κάλπη 2 άκυρα ψηφοδέλτια λιγότερα από ότι την Α' Κυριακή.

Υποθέτουμε λοιπόν ότι οι θετικές ψήφοι (38) προήλθαν κατά 5,263% από τα δύο άτομα που ψήφισαν άκυρο την Α' Κυριακή και κατά 94,74% από τους ψηφοφόρους των δύο νέων συνδυασμών. Με τα ίδια ποσοστά, αναλογικά, υπολογίζουμε ότι οι 9 νέοι ψηφοφόροι του συνδυασμού ΤΟΛΜΑΜΕ ΜΑΖΙ και οι 17 από τους 18 νέους ψηφοφόρους του συνδυασμού ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ, προήλθαν από εκείνους που ψήφισαν ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ή ΚΟΙΝΟ ΤΗΝΙΩΝ την Α' Κυριακή.

Συμπέρασμα

Μετά την στρογγυλοποίηση, τα αθροίσματα των ψηφοφόρων που μετακινήθηκαν από τους δύο νέους συνδυασμούς ήταν:ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣ ΤΟΛΜΑΜΕ ΜΑΖΙ: 108

ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ: 246


ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΟ / ΛΕΥΚΟ Η ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΑΝ: 212
Σε ένα σύνολο 566 ψηφοφόρων της Α' Κυριακής, αθροιστικά και των δύο νέων συνδυασμών έχουμε τα παρακάτω ποσοστά:

14 σχόλια:

 1. ΔΕΚΑΝΙΚΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΛΟΤΟΥΜΠΕΣ ΤΗΝΙΩΝ!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ωραίος ο ανώνυμος!!!
  Δεκανίκια και κωλοτούμπες! Άκρατος πολιτικός λόγος με λαϊκίστικη ωριμότητα, καναπεδική συνέπεια και ασφαλώς, καφενειακή τεκμηρίωση...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Κινήθηκαν δηλαδή καιροσκοπικά με τον διαφαινόμενο νικητή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αγανακτισμένος Τηνιακός3 Ιουνίου 2014 - 7:38 μ.μ.

  Δεν κατάλαβα βρε παιδιά.
  Γιατί θα πρέπει να απολογηθούμε για το τι ψηφίσαμε στην δεύτερη Κυριακή όσοι ψηφίσαμε στην πρώτη «Κοινό Τηνίων». Μπορεί εσείς να θέλετε να διαψεύσετε τις εξυπνάδες που λέγονται από τους στενούς συνεργάτες του Κροντηρά ότι άλλοι από σας τα πήρανε, όπως ο Αλικάρης και η Βαλεντίνα, αυτό ακούγεται, για αν βγάλουν δήμαρχο τον Σίμο ή ότι ψηφίσατε σύσσωμα τον Σίμο αφού κάνατε συμφωνία κάτω από το τραπέζι, αλλά δεν είναι έτσι. Δεν είναι οι 426 άνθρωποι που σας ψήφισαν ένα μπλοκ που συμπεριφέρεται ενιαία. Δεν κατάλαβαν τίποτα από την συντριβή. Ήταν τόση η αλαζονεία και η υπεροψία τους που δεν την έβλεπαν να έρχεται. Σας ψήφισα την πρώτη Κυριακή πολύ συνειδητά γιατί σας πίστεψα και σας πιστεύω. Στον δεύτερο γύρο ψήφισα τον Σίμο γιατί βρε αδελφέ έτσι γούσταρα! Και λογαριασμό δεν θα δώσω σε κανένα. Τους έχω ψηφίσει δυο στο Εξώμβουργο και μια για τον δήμο Τήνου. Δεν έχουν καταλάβει γιατί έχασαν. Μπορεί στα πέντε χρόνια στην αντιπολίτευση να προλάβουν να κάνουν την αυτοκριτική τους και να τους κάνει καλό. Και σαν πολιτικούς και σαν ανθρώπους.
  Συνεχίστε όπως ξεκινήσατε. Με τόλμη και αποφασιστικότητα. Περιμένουμε πολλά από σας. Την επόμενη φορά θα είμαστε μαζί σας πιο ανοικτά, πιο θαρραλέα, πιο ελεύθερα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και ο ΑΧΙΛΛΕΑΣ έγινε ΔΗΜΑΡΧΟΣ

   Διαγραφή
  2. Πολυ σωστη κ κατατοπιστικη η αναλυση για το πως κινηθηκαν οι ψηφοφοροι του [ κοινου των τηνιων] Κ ΤΗΣ { Λαικης συσπειρωσης] στο δευτερο γυρω των εκλογων. Ομως για την ταμπακιερα δεν ακουγετ ακουγεται ουτε ΚΙΧ που πηγαν βρε παιδια οι ψηφοφοροι του ΣΥΡΙΖΑ στην Τηνο κ ιδιαιτερα του Πανορμου την πρωτη Κυριακη των δημοτικων εκλογων...

   Διαγραφή
  3. τι σχέση έχει πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ; αν μιλάμε για τον ψυχάκια που ήθελε να κατεβάσει δημοτική κίνηση σπαταλάμε σάλιο. αν μιλάμε για ψηφοφόρους θα χρειαστεί χρόνος να περάσουν από την κάλπη στην νοοτροπία... ειδικά του ΚΟΙΝΟΥ ΤΗΝΙΩΝ. οι περισσότεροι από αυτούς άλλωστε ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ με σκοπό την ανάθεση της σωτηρίας τους...

   Διαγραφή
 5. Αγανακτισμένος Τηνιακός, συμφωνώ μαζί σου. Ούτε τώρα ,μετά την δεύτερη Κυριακή, οι του Κροντηρα κατάλαβαν γιατί έχασαν!!!
  Αυτό λοιπόν επιβεβαιώνει αυτούς που ΔΕΝ τους ψήφισαν ούτε στον πρώτο αλλά πολύ περισσότερο, ούτε στον δεύτερο γύρο των εκλογών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Τέτοια Στατιστική θα τη ζήλευε κι ο Στουρνάρας..άντε και καλά πρωτογενή πλεονάσματα!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. πως να καταλαβεις στατιστικη οταν στα απλα μαθηματικα δεν μπορεις να κανεις μια αφαιρεση;

   Διαγραφή
  2. Ναί,ίσως είσαι καλύτερος στο μέτρημα..
   σε καλή μεριά..καλοφάγωτα..και απο αύριο πάλι στους αγώνες
   στην εξέδρα,να τραγουδάτε στα μπαρμπούνια..
   ο Πέτρος..ο Γίοχαν.. κι ο Φράνς..

   Διαγραφή
  3. Δεν ξέρω τι είναι πιο ενοχλητικό.
   Η ικανότητα σου στην προσβολή ανθρώπων χωρίς να έχεις αποδείξεις, μιλόντας για ανθρώπους που τα έχουν πάρει αλλά και για ανθρώπους που τραγουδάνε στα μπαρμπούνια;
   Η ανικανότητά σου να κατανοήσεις απλά μαθηματικά;
   Τώρα που το ξανασκέφτομαι νομίζω το βρήκα. Το πιο ενοχλητικό από όλα είναι η ΑΝΩΝΥΜΙΑ σου.

   Την επόμενη φορά που θα έχεις την διάθεση να προσβάλεις ανθρώπους κάντο τουλάχιστον επώνυμα.

   Διαγραφή
  4. Ανώνυμος 8:59, τραμπούκος γεννήθηκες και τραμπούκος θα πεθάνεις
   Από αξιοπρέπεια ούτε κουβέντα
   Κακώς ασχολούμαστε μαζί σου
   στο κάτω κάτω να αποδείξουμε τι;
   οτι είσασταν τόσο αλλαζόνες (όπως φανερά εξακολουθείς και αυτή τη στιγμή) ώστε δεν μπορείτε να δεχτείτε ότι στις εκλογές ήρθατε δεύτεροι. Ή μήπως πρέπει δικαιωματικά να πάρετε την θέση;
   Όλα τα άλλα περί δωροδοκίας απλά εξηγούν το δήθεν ακατανόητο στο μυαλό σου. Κουραστήκαμε με την αδυναμία σου, στο ελάχιστο πια να συνειδητοποιήσεις σε μια Τήνο που τα νέα ταξιδεύουν πιο γρήγορα από τους ανθρώπους, το ΚΟΙΝΟ ΤΗΝΙΩΝ κατάφερε να πείσει 393 (426-33 για να στο δώσω να το καταλάβεις) ανθρώπους και κανείς δεν είδε ή άκουσε τίποτε... Λοιπόν, αν δεν έχεις καμία άλλη ασχολία από τις μηχανορραφίες που τόσο καλά γνωρίζεις, σε παρακαλώ κάτσε και πες τα με τους φίλους σου και άσε εμάς να τα λέμε με τα μπαρμπούνια...

   Διαγραφή
 7. ρε παιδια παιζουν και οι ετεροδημοτες, του σιμου ηρθαν πιο πολλοι τον δευτερο γυρο ενω του κροντηρα παρολο που "εκλογικα εισιτηρια" παιξαν αφθονα (και απο τους δυο υποψηφιους) δεν ηρθαν θεωροντας την εκλογη χαμενη. Παραγοντας βαρεμαρα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή