Σχετικά

Εναλλακτική κίνηση για την Τήνο, εκτεθειμένη σε μέρος που το προσβάλλει ο άνεμος και ορατή από όλους

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2011

Ο όρκος του Λουκά Παπαδήμα

Το Πάμε Λουκέτο μέσο σας προσφέρει τον όρκο του νέου πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου, στη σημερινή ορκομωσία:Ορκίζομαι να φυλάττω πίστιν εις τις Τράπεζες.

Υπακοή εις τα CDS  και τους νόμους και τα  ομόλογα του κράτους.
...

Υποταγήν εις τους ανωτέρους μου στις Βρυξέλλες και το ΔΝΤ

Να εκτελώ προθύμως και άνευ αντιλογίας τας διαταγάς των.

Να υπερασπίζω με πίστην και αφοσίωσιν, μέχρι της τελευταίας ρανίδος του χρέους μας  τας δανειακάς υποχρεώσεις μας


Και να διάγω εν γένει ως πιστός και μεταβατικός στρατιώτης΅

Αμήν να σωθούμε!"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου