Σχετικά

Εναλλακτική κίνηση για την Τήνο, εκτεθειμένη σε μέρος που το προσβάλλει ο άνεμος και ορατή από όλους

Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2015

Δήμος Τήνου: 14η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου


Τα θέματα της 14ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Τήνου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Οκτώβρη είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ 1ο:
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή Σχολείου Καρυάς Δήμου Τήνου». Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 2ο:
Λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Πλακοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Στενής». Εισηγητής: Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 3ο:
Λήψη απόφασης σχετικά με την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) Δημοτικής Ενότητας Εξωμβούργου, στην θέση «Κοσσίνι» του Δήμου Τήνου». Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 4ο:
Έγκριση - παραλαβή τροποποιημένων μελετών του έργου «Επισκευή και συντήρηση κινηματογράφου Αιολίς Δήμου Τήνου». Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 5ο:
Παραλαβή των επιμέρους μελετών: α) Προκαταρκτική Μελέτη, β) Γεωλογική Μελέτη και γ) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της «Μελέτης Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων Τήνου». Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 6ο:
Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικον. έτους 2015, για την υλοποίηση του έργου: «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και εργασίες βελτίωσης ασφαλείας και χρήσης κερκίδων Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Τήνου – Περιοχή Βίντσι» και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της οικείας σύμβασης με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο:
Λήψη απόφασης για την έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης συμβάσεων υπέρ της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου: «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και εργασίες βελτίωσης ασφαλείας και χρήσης κερκίδων Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Τήνου – Περιοχή Βίντσι», ποσού 7.909,50€, και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων (έκδοσης της ε/ε & ενεχύρου). Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο:
Λήψη απόφασης για τη συνέχιση του διαγωνισμού αναφορικά με την ανάδειξη αναδόχου – προμηθευτή για την «Προμήθεια Επιστημονικού και λοιπού Εξοπλισμού 1ου Δημοτικού Σχολείου Τήνου». Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο:
Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Χρωματισμοί Σχολικού Συγκροτήματος 2ου Δημοτικού Σχολείου Τήνου».
Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 10ο:
Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου Νήσου Τήνου: Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Τήνου –Αποπεράτωση». Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 11ο:
Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) Δημοτικής Ενότητας Εξωμβούργου, στην θέση ¨ΚΟΣΣΙΝΙ¨ του Δήμου Τήνου». Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 12ο:
Έγκριση απολογισμού εσόδων και εξόδων, οικον. έτους 2014, του Δημοτικού Νομικού Προσώπου Δήμου Τήνου. Εισηγητής : Κ. Ψάρρος

ΘΕΜΑ 13ο:
Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή επιχορήγησης ΥΠΕΣ από ΚΑΠ για την υλοποίηση των προγραμμάτων : «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων κλπ ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχόλησης των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» και αναμόρφωση προϋπολογισμού, oικον. έτους 2015, του Δήμου Τήνου. Εισηγητής: Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 14ο:
Λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 5.708,00€ (ως προς την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης) και αναμόρφωση προϋπολογισμού, οικον. έτους 2015, του Δήμου Τήνου. Εισηγητής: Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο:
Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Τήνου, οικ. έτους 2015. Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο:
Λήψη απόφασης για την καταβολή ετήσιας συνδρομής στην εφημερίδα Κυκλαδικό Φως. Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 17ο:
Λήψη απόφασης δωρεάν παραχώρησης της χρήσης δημοτικού ακινήτου, πρώην Δημοτικό Σχολείο Τριαντάρου, στο «Μουσείο Παιδικής Τέχνης και Μουσικής Τήνου». Εισηγητής : Ι. Σιώτος

ΘΕΜΑ 18ο:
Γνωμοδότηση για την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά (την) : «Αποκατάσταση Ανενεργού Λατομείου Αδρανών Υλικών σε ιδιόκτητο ακίνητο στη θέση «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΡΔΙΑΝΗΣ» Δήμου Τήνου.
Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 19ο:
Ψήφιση πίστωσης αναφορικά με την κάλυψη εξόδων εορτασμού της 28ηςΟκτωβρίου. Εισηγητής : Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 20ο:
Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων και παράταση ωραρίου λειτουργίας, που αφορά το παραδοσιακό καφενείο της Μαργαρούλας Ν. Κεφαλλωνίτου, που βρίσκεται στον οικισμό Φαλατάδος.
Εισηγητής: Ι. Σιώτος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου