Σχετικά

Εναλλακτική κίνηση για την Τήνο, εκτεθειμένη σε μέρος που το προσβάλλει ο άνεμος και ορατή από όλους

Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2016

Δήμος Τήνου: 20η και 21η συνεδρίαση του δημ. Συμβουλίου της 29ης Δεκέμβρη
Τα θέματα της 20ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Τήνου που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29 Δεκέμβρη 2015 είναι τα ακόλουθα:

1ο: Έγκριση – παραλαβή της μελέτης με θέμα: «Οριστική μελέτη Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. και τεύχη δημοπράτησης Χ.Α.Δ.Α. στη θέση Τσικνιάς Δήμου Τήνου». Εισηγητής :Ι. Σιώτος.

2o: Τροποποίηση της με αρ. 223/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί κατάρτισης τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Τήνου για το οικονομικό έτος 2016. Εισηγητής : Ι. Σιώτος.

3ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και οπτικών μέσων 1ου Δημοτικού Σχολείου Τήνου Ομάδας Β΄ – Οπτικά μέσα». Εισηγητής : Ι. Σιώτος.
4ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: ««Προμήθεια επίπλων 1ου Δημοτικού Σχολείου Τήνου».
Εισηγητής : Ι. Σιώτος.
5ο: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια επιστημονικού και λοιπού εξοπλισμού  1ου Δημοτικού Σχολείου, Ομάδας Β΄ Αυλαία αίθουσας πολλαπλών χρήσεων». Εισηγητής : Ι. Σιώτος.
6ο: Έγκριση πλάνου δράσεων της τουριστικής επιτροπής για το έτος 2016.
Εισηγήτρια. Α. Δεληγιάννη.
7ο: Έγκριση απολογισμού εσόδων και εξόδων, οικον. έτους 2014, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πνευματικό Εκπολιτιστικό Κέντρο Πανόρμου ‘Γιαννούλης Χαλεπάς’». Εισηγητής : Δήμαρχος.
8ο: Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, οικον. έτους 2016, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πνευματικό Εκπολιτιστικό Κέντρο Πανόρμου ‘Γιαννούλης Χαλεπάς’». Εισηγητής : Δήμαρχος.
9ο: Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, οικον. έτους 2016, του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Νομικό Πρόσωπο Δήμου Τήνου».  Εισηγητής : Κ. Ψάρρος.
10ο: Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης και ορισμός μελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών. Εισηγητής : Δήμαρχος.
11ο: Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάρτιση σύμβασης χρησιδανείου με την ανώνυμη εταιρεία  «DIGEA – Ψηφιακός πάροχος Α.Ε.»  Εισηγητής : Ι. Σιώτος.


21η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Τήνου την ίδια μέρα με μόνο θέμα την:
Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Τήνου, οικονομικού έτους 2016.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου