Σχετικά

Εναλλακτική κίνηση για την Τήνο, εκτεθειμένη σε μέρος που το προσβάλλει ο άνεμος και ορατή από όλους

Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013

Απάντηση της Κομισιόν για τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού στην Τήνο
Απάντηση για  την προωθούμενη 
 εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού στην περιοχή Κόκκινα-Μαρμαριές της νήσου Τήνου έδωσε στον Νίκο Χουντή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είχε καταθέσει ερώτηση προς την Κομισιόν όπου έθετε το ζήτημα των ανησυχιών και αντιδράσεων των κατοίκων για το εν λόγω έργο, ζητούσε την παρέμβαση της Κομισιόν και ρωτούσε, αν όφειλε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων να συνεκτιμήσει εναλλακτικές θέσεις για την εγκατάσταση της εν λόγω μονάδας βιολογικού καθαρισμού προκειμένου να μην προκαλείται «όχληση» στο αστικό περιβάλλον.

Η πλήρης απάντηση της Κομισιόν έχει ως εξής :
«Η Επιτροπή δεν είναι ενήμερη για τις ανησυχίες που έχει προκαλέσει στους κατοίκους η κατασκευή εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού λυμάτων στην περιοχή Μαρμαριές – Κόκκινα της νήσου Τήνου. Σύμφωνα με την αρχή της επιμερισμένης διαχείρισης, η οποία τηρείται στην πολιτική για τη συνοχή, αρμόδιες για την επιλογή και την υλοποίηση των επιλέξιμων για ενωσιακή συγχρηματοδότηση έργων είναι οι εθνικές και περιφερειακές αρχές. Τα κράτη μέλη δεν υποχρεούνται να διαβιβάζουν στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα προγραμματισμού και έγκρισης των δημοσίων και ιδιωτικών έργων, εκτός εάν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενα μεγάλα έργα που προβλέπονται στον κανονισμό (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου. Παρόλα αυτά, οι ελληνικές αρχές γνωστοποίησαν στην Επιτροπή την ένταξη του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και έργα διάθεσης πόλης Τήνου», με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 8.079.862,66 ευρώ, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία περί ενσωμάτωσης της οδηγίας 2011/92/EΕ  στην εθνική έννομη τάξη, για τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού λυμάτων πρέπει να διενεργείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (μελέτη ΕΠΕ).
 Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ΕΠΕ θα πρέπει να παρέχεται σε όλες τις σχετικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των αρμοδίων για το περιβάλλον, καθώς και στους ενδιαφερόμενους πολίτες η δυνατότητα να διατυπώνουν παρατηρήσεις, τις οποίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη οι αρμόδιες εθνικές αρχές στη χορήγηση των αδειών. Η Επιτροπή μπορεί να παρεμβαίνει μόνον εφόσον στοιχειοθετείται επαρκώς παράβαση των διατάξεων της οδηγίας 2011/92/EΕ».

1 σχόλιο: